När en hyresgäst tecknar hyresavtalet delas hyran som han betalar till ägaren i två delar: hyra och hyreskostnader . Denna uppfattning förblir abstrakt och det är ofta att oroa sig för det bara när man noterar att de kan utvecklas under hyresavtalet. Här är en påminnelse om att förstå och förutse vilken åtgärd som ska vidtas vid förändringar i beloppet.

Hyresavgifter: vad är de för?

Hyrekostnader är utgifter som är kopplade till bostadets beläggning. Det är därför det är upp till hyresgästen att anta dem.

Dessa hyreskostnader nämns i hyresavtalet. När vi pratar om den faktiska månadskostnaden för bostäder, pratar vi om "hyra inklusive avgifter". Det här är avgifter som hyresvärden betalar men återhämtar sig från sin hyresgäst. Dessa avgifter kallas alltså "återvinningsbara avgifter".

När det gäller bostadsrätter till exempel kan dessa klassificeras i fyra kategorier:

 • kostnader relaterade till tillhandahållande av tjänster rörande bostäder eller byggnaden (tillgång till en vattenkran i lobbyn etc.)
 • nuvarande underhållskostnader (byte av glödlampor, …),
 • mindre reparationer i gemensamma områden
 • skatter relaterade till förmåner för den boende i bostaden. Detta kommer att vara fallet med skatten på hushållsavfall.

Dessa utgifter betalas av hyresgästen genom månatliga avsättningar, beroende på mängden hyreskostnader som betalats föregående år.

Lista med hyreskostnader (återvinningsbara)

För att undvika missbruk, vare sig det är ägare som skulle överföra olagliga kostnader till hyresgästen, eller de hyresgäster som vägrar att betala vissa avgifter som krävs av hyresvärdar, har lagstiftaren upprättat en uttömmande lista över dessa avgifter.

Exempelvis kostnaderna för rutinmässigt underhåll och rengöring av ventilationskanaler, underhåll av automatiska eller kodade öppningsanordningar och intercom, kostnaderna för vattenförbrukning för rutinmässigt underhåll av gemensamma områden, etc.

För den fullständiga listan över återhämtningsbara hyreskostnader, se dekretet av 26 augusti 1987.

De viktigaste principerna att veta

När det gäller hyreskostnader är flera principer att veta att inte gå vilse i beräkningarna och tidsfristerna:

 • Det årliga beloppet beräknas av ägaren. Den senare bryter dem sedan ned i 12 månader, vilket återbetalas efteråt, varje månad av hyresgästen.
 • Hyresgästen måste betala där samma som hyran, med samma giltighetstid
 • Ägaren måste kunna lämna hyresgästen, om den senare begär det, redogörelsen för de årliga hyreskostnaderna på grundval av vilka de månatliga avgifterna har beräknats.
 • Ägaren kan fortsätta med deras reglering endast en gång om året
 • Ägaren kan hålla 20% av depositionen i väntan på den årliga stängningen av byggnadskonton i väntan på justering av beloppet för återvinningsbara kostnader. Han måste sedan returnera återstoden eller hela summan inom en månad efter det att konton har avslutats.

Regularisering av hyreskostnader

Hyresvärden måste årligen justera hyresavgifterna genom att jämföra vad som betalades av hyresgästen som en del av avsättningarna och vad som fakturerades till den verkliga ägaren. Datumet för denna justering fastställs i hyreskontraktet.

En månad innan hyreskostnaderna omvärderas måste ägaren skicka hyresgästen en redogörelse för de faktiskt betalda utgifterna, och tjäna som grund för att uppdatera de begärda beloppen.

Att veta : om ägaren inte genomför denna reglering inom de fastställda tidsfristerna, kommer den dock att kunna begära extra hyreskostnader till hyresgästen inom en period av tre år.

För höga hyreskostnader: vad ska man göra?

För att locka hyresgäster kan husägare frestas att minska dem vid ingången till enheten och öka dem när hyresavtalet har tecknats.

Om du har några tvivel om detta eller bara vill klargöra situationen från början av hyresavtalet, fråga ägaren för detaljer om dessa avgifter. Han måste ge dig denna information.

Vid behov av ytterligare information är det möjligt att kontakta nätverket för ADIL (National Agency for Housing Information).

Om oenigheten kvarstår mellan hyresgäst och ägare kan avdelningens förlikningskommission först gripas för att hitta en vänlig lösning. I annat fall kan fallet väckas vid tingsrätten. Under denna rättsliga fas är bistånd från en advokat inte obligatoriskt.

För att läsa också:

 • Kränkande hyreskostnader: hur man agerar?
 • Allt du behöver veta om insättningen vid hyra
 • Vad ska man göra om insättningen inte återlämnas?

Kategori: