Kreditkortet har blivit ett universellt betalningsmedel och spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Det är dock inte ovanligt att höra röster mot dessa kreditkort eftersom ett kreditkort enligt dem uppmuntrar konsumtion, skuldsättning, återbetalning med ränta och andra dolda avgifter etc. .

Hur du väljer ditt kreditkort

För att välja ett kreditkort måste du förstå mekanismen för detta betalningsmedel. Ett kreditkort innebär, som namnet antyder, en kredit. Det betyder att banken ger dig en kredit för att betala en kostnad för dig, som måste återbetalas senare. Om du betalar hela saldot vid förfallodagen, det vill säga om du har medel för att täcka kostnaderna för detta köp behöver du inte betala några extra avgifter. Om detta inte är fallet måste du betala ränta. Denna situation är att undvika!

Därför måste du välja ett kreditkort anpassat till dina behov i termer av:

 • Tak för uttag / utgifter
 • Diverse utgifter
 • Räntesats om din ekonomi inte tillåter dig att återbetala ett köp
 • försäkring
 • Etc.

Vilka är fördelarna med ett kreditkort?

 • Enkel betalning:

Att göra en utlandsresa blir enklare när du har ett kreditkort. Accepterat av alla köpmän gör det möjligt för dig att spendera tysta personliga eller affärsresor. Kreditkortet är ett idealiskt verktyg till nackdel för det traditionella kreditkortet.

 • Vid förlust eller stöld:

Säg att du köper en artikel på Internet och att du inte får produkten. Du kan sedan avbryta transaktionen utan att debiteras.

 • Stagger-betalningar:

Om du inte har möjlighet att betala för ett köp vid förfallodagen har du möjlighet att förvränga dina betalningar. I det här fallet måste du betala ränta, men i vissa fall kan det vara till stor tjänst för dig.

 • försäkring:

Förutom möjligheten till betalningsfacilitet, betalning av köp som görs på Internet och att göra uppskjutna betalningar kommer ett kreditkort att vara mycket användbart tack vare dess olika försäkringar:

 • Förlorat bagage
 • Avbrutna / försenade flygningar
 • Identitetsstöld
 • hemtagning
 • Etc.

I händelse av en olycka, om du måste stanna på ett sjukhus utomlands, kommer kreditkortet till och med att du kan ersätta bostadskostnaderna för en släkting som besöker dig när köpet av denna resa har gjorts. gjort tack vare ditt kreditkort.

Hur ska man inte ha fel när man väljer kreditkort?
Som kunnig konsument måste du förstå vad ett kreditkort är, vilka är dess fördelar och nackdelar. När du förstod detta behöver du bara definiera dina behov och göra jämförelser med simulatorer som våra, som på några få ögonblick hjälper dig att hitta de bästa kreditkortserbjudandena.

Kategori: