Vissa förfaranden och transaktioner kräver undertecknande av en autentisk handling av de berörda parterna för att vara giltig. Andra kan godkännas av autentisk handling, men det är inte obligatoriskt att använda det. Vad är skillnaden mellan en äkta handling och en privat handling? I vilka fall gynnas det ena framför det andra? I vilka situationer är användningen av ett äkta instrument obligatoriskt?

Vad är en äkta handling?

I det dagliga livet kan nuvarande transaktioner fritt göras mellan parterna.

Oavsett om två individer tecknar ett kontrakt (hyreskontrakt, anställningsavtal, till exempel), eller när en person köper en tjänst (försäkringsavtal, …), är det den privata gärningen som är vanligtvis privilegierade. Den privata gärningen är ett dokument som parterna som är inblandade i transaktionen eller avtalet undertecknar sig utan ytterligare formaliteter.

Omvänt är den autentiska gärningen utarbetad av en offentlig officer (notarius, fogd, etc.). Passering av en äkta handling kan krävas för vissa transaktioner som fastighetsförsäljning, utarbetande av ett äktenskapskontrakt etc.

Fördelarna

Den autentiska handlingen gör det möjligt att säkra transaktionen och det är allt dess intresse. Denna säkerhet hänför sig särskilt till det faktum:

 • formalisering av parternas överenskommelse ger det ett visst datum

Först formaliserar parternas avtal och ger det "ett visst datum". Undertecknandet av den autentiska handlingen gör det således möjligt att hävda sina rättigheter från ett datum som officiellt registrerats av registratören för civil status och därmed motsägbar för alla.

 • att det garanterar en utarbetande avseende lagbestämmelserna

När två personer når ett avtal väntar de på att det ska vara effektivt och därför giltigt. För att säkerställa denna giltighet krävs ibland några omnämnanden. Detta kommer till exempel att vara fallet med en testament.

Att vädja till en professionell, registratören, ser till att innehållet i lagen innehåller alla de element som är nödvändiga för dess giltighet. Den autentiska rättsakten ger således en optimal garanti: utarbetandet av lagen av en juridisk professionell minskar i hög grad risken för fel.

Dessutom kan proffsen förse parterna med alla nödvändiga förklaringar för att de fullt ut ska kunna förstå sitt engagemang och dess konsekvenser (exempel: konsekvenser av en donation från arvs sida, en äktenskapsreglers påverkan på ägandet av fastigheter inom ett par, etc.).

 • det garanterar bevarande hos en tredje part

Den offentliga tjänstemannen som skriver det behåller originalet från den autentiska gärningen (kallas "minut") och ger ut kopior till parterna. Detta undviker förlust av viktiga dokument.

 • att det tillåter att hävda sina rättigheter i händelse av tvist

I fall av rättstvister kommer det faktum att parterna har utarbetat en äkta handling ger dem möjlighet att hävda sina rättigheter i domstol lättare eftersom en handling är obestridlig.

Nackdelarna

Säkring av transaktioner till en kostnad: den professionella som parterna litar på måste betalas för denna tjänst. Detta är den stora nackdelen med den autentiska handlingen i motsats till den privata gärningen som kostar absolut ingenting.

Priserna varierar beroende på dokumentets art. Till exempel kommer det att ta minst 390 euro för ett äktenskapskontrakt eller en donation till den sista levande (inklusive registreringsavgift, notarieens ersättningar etc.), minst 115 euro för att skriva en autentisk testament. Beträffande det specifika fallet med försäljning av byggnader, indexeras kurserna i allmänhet till fastighetens försäljningspris.

För att veta kostnaden för dessa steg rekommenderas det att kontakta de berörda proffsen.

En obligatorisk äkta handling

Privat handling eller autentisk handling: det finns situationer där de avtalsslutande parterna inte har något val!

I lagen listas faktiskt de fall där passagen framför en offentligt tjänsteman är obligatorisk. Således kan parterna inte undvika denna formalitet till:

 • donationer
 • äkta testament
 • fastighetsförsäljning (underskrift av löfte att sälja kan genomföras under privata signaturer)
 • äktenskapskontrakt.

Nämligen : i samband med försäljningen av en byggnad är notarius ansvarig för att den publiceras till reklamtjänsterna. Detta är obligatoriskt och är avsett att göra försäljningen öppen för tredje parter.

Fokusera på den autentiska elektroniska handlingen

Dematerialiseringen av förfarandena har inte skonat undertecknandet av autentiska handlingar av notarier. Dessa kan nu signeras på en surfplatta och förvaras, överförs elektroniskt.

Förvaring av elektroniska autentiska handlingar sker centralt i en "finare medborgare" för vilken notarier endast har tillgång till de filer de själva har behandlat.

För att läsa också:

 • Hur sparar jag på arvsskatt?
 • Vad är värdet av en privat handling?
 • Testamentet utan notar: är det möjligt?

Kategori: